Zasady pomocy

Zespół Bazela zwykle nie wprowadza zmian niezgodnych wstecz. Czasami te zmiany są jednak niezbędne do naprawienia błędów, wprowadzenia poprawek w systemie (np. poprawy wydajności lub łatwości obsługi) lub zablokowania interfejsów API, które są znane.

Ważne zmiany ogłaszamy z wyprzedzeniem na liście adresowej bazel-Discuss. Zarówno nieudokumentowane cechy (atrybuty, reguły, zmienne „Make” i flagi), jak i udokumentowane obiekty oznaczone jako eksperymentalne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zgłoszenia błędów i regresji znalezione w GitHub. Ci, którzy zajmują się repozytorium, starają się uporządkować zgłoszone problemy w ciągu 2 dni roboczych.