Instalowanie Bazela w Fedory i CentOS

Na tej stronie opisaliśmy, jak zainstalować Bazel w Fedora i CentOS.

Zespół Bazel nie dostarcza oficjalnych pakietów produktów Fedora i CentOS. Vincent Batts (@vbatts) hojnie utrzymuje nieoficjalne pakiety w ramach Fedora COPR.

Poniższe polecenia muszą być uruchamiane przez sudo lub po zalogowaniu się jako root.

Dodaj aplikację --allowerasing podczas instalowania uaktualnienia z poprzedniej głównej wersji pakietu Bazel.

Instalator Bazelisk jest alternatywą dla instalacji pakietów.

Instalowanie aplikacji Fedora 25 lub nowszej

 1. Menedżer pakietów DNF może zainstalować Bazel z repozytorium COPR. Zainstaluj wtyczkę copr do wersji DNF, jeśli jeszcze jej nie masz.

  dnf install dnf-plugins-core
  
 2. Aby dodać repozytorium Bazel i zainstalować pakiet, uruchom następujące polecenia:

  dnf copr enable vbatts/bazel
  dnf install bazel4
  

Instaluję w CentOS 7

 1. Pobierz odpowiedni plik .repo z Fedora COPR i skopiuj go do /etc/yum.repos.d/.

 2. Uruchom to polecenie:

  yum install bazel4