สํารวจเอกสารประกอบของ Bazel เพื่อค้นหาบทแนะนําและคําแนะนําสําหรับผู้ใช้ทุกระดับ

ผลงาน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่ การเปิดตัวล่าสุด และนโยบายความเข้ากันได้ของ Bazel

บทแนะนำ

ลองทําตามบทแนะนําเหล่านี้เพื่อลองใช้ Bazel ในด้านต่างๆ รอพบเป้าหมายเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

ย้ายข้อมูล

พร้อมที่จะย้ายโปรเจ็กต์ไปยัง Bazel แล้วหรือยัง คู่มือการย้ายข้อมูลของเราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ