การย้ายข้อมูลไปยัง Bazel

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา

หน้านี้จะลิงก์ไปยังคําแนะนําในการย้ายข้อมูลของ Bazel