การย้ายข้อมูลไปยัง Bazel

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

หน้านี้จะลิงก์ไปยังคำแนะนำในการย้ายข้อมูลสำหรับ Bazel