سازگاری به عقب

این صفحه اطلاعاتی در مورد نحوه مدیریت سازگاری به عقب، از جمله انتقال از یک نسخه به نسخه دیگر و نحوه برقراری ارتباط با تغییرات ناسازگار ارائه می دهد.

بازل در حال تکامل است. نسخه های کوچک منتشر شده به عنوان بخشی از نسخه اصلی LTS کاملاً با نسخه های قبلی سازگار هستند. تغییرات بین نسخه‌های اصلی LTS ممکن است حاوی تغییرات ناسازگاری باشد که به تلاش‌های مهاجرتی نیاز دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد آهنگ انتشار Bazel، به اعلام نسخه های پشتیبانی طولانی مدت Bazel (LTS) مراجعه کنید.

خلاصه

 1. توصیه می شود از پرچم های --incompatible_* برای شکستن تغییرات استفاده کنید.
 2. برای هر پرچم --incompatible_* ، یک شماره GitHub تغییر رفتار را توضیح می دهد و هدف آن ارائه یک دستور مهاجرت است.
 3. APIها و رفتار محافظت شده توسط یک پرچم --experimental_* می توانند در هر زمان تغییر کنند.
 4. هرگز بیلدهای تولیدی را با پرچم های --experimental_* یا --incompatible_* اجرا نکنید.

نحوه پیروی از این سیاست

عملکرد پایدار چیست؟

به طور کلی، APIها یا رفتارهای بدون پرچم --experimental_... ویژگی های پایدار و پشتیبانی شده در Bazel در نظر گرفته می شوند.

این شامل:

 • زبان Starlark و APIها
 • قوانین همراه با Bazel
 • Bazel API مانند Remote Execution API یا Build Event Protocol
 • پرچم ها و معناشناسی آنها

تغییرات ناسازگار و دستور العمل های مهاجرت

برای هر تغییر ناسازگار در یک نسخه جدید، تیم Bazel قصد دارد یک دستور انتقال ارائه دهد که به شما کمک می کند کد خود را به روز کنید (فایل های BUILD و .bzl . و همچنین هرگونه استفاده از Bazel در اسکریپت ها، استفاده از Bazel API و غیره).

تغییرات ناسازگار باید یک پرچم --incompatible_* مرتبط و یک مشکل GitHub مربوطه داشته باشند.

برقراری ارتباط با تغییرات ناسازگار

منبع اصلی اطلاعات در مورد تغییرات ناسازگار، مسائل GitHub هستند که با برچسب "ناسازگار-تغییر" مشخص شده اند.

برای هر تغییر ناسازگار، موضوع موارد زیر را مشخص می کند:

 • نام پرچم کنترل کننده تغییر ناسازگار
 • شرح عملکرد تغییر یافته
 • دستور العمل مهاجرت

هنگامی که یک تغییر ناسازگار برای انتقال با Bazel در HEAD آماده است (بنابراین، همچنین با انتشار چرخشی بعدی Bazel)، باید با برچسب migration-ready علامت‌گذاری شود. مشکل تغییر ناسازگار زمانی بسته می شود که پرچم ناسازگار در HEAD چرخانده شود.