บริการสั่งการระยะไกล

ใช้บริการต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Bazel ด้วยการดําเนินการระยะไกล

 • กำหนดเอง

  • ใช้โปรโตคอล gRPC โดยตรงเพื่อสร้างบริการดําเนินการตามรีโมตของคุณเอง
 • บริการตนเอง

 • เชิงพาณิชย์

  • การดําเนินการระยะไกลของ EnngFlow - การดําเนินการระยะไกลและบริการแคชระยะไกล โฮสต์ด้วยตนเองหรือโฮสต์ก็ได้
  • BuildBuddy - การดําเนินการบิลด์ การแคช และ UI ของผลลัพธ์ระยะไกล
  • Flare - แสดงแคช + CDN สําหรับอาร์ติแฟกต์ Bazel และบิลด์ระยะไกลที่เน้น Apple นอกเหนือจากบิลด์และทดสอบการวิเคราะห์