การรับความช่วยเหลือ

หน้านี้แสดงแหล่งข้อมูลของ Bazel นอกเหนือจากเอกสารประกอบ และครอบคลุมวิธีรับความช่วยเหลือจากทีมและชุมชน Bazel

ค้นหาเนื้อหาที่มีอยู่

นอกเหนือจากเอกสารประกอบแล้ว คุณยังดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้โดยค้นหาข้อมูลต่อไปนี้

ดูวิดีโอ

มีการบันทึกการสนทนาของ Bazel ในการประชุมต่างๆ เช่น

ถามชุมชน Bazel

หากไม่มีคำตอบแล้ว คุณถามชุมชนได้โดยทำดังนี้

รายงานข้อบกพร่อง

หากพบข้อบกพร่องหรือต้องการขอฟีเจอร์ ให้ส่งปัญหาเกี่ยวกับ GitHub