การติดตั้ง Bazel ใน Fedora และ CentOS

หน้านี้จะอธิบายวิธีติดตั้ง Bazel ใน Fedora และ CentOS

ทีม Bazel ไม่มีแพ็กเกจอย่างเป็นทางการสำหรับ Fedora และ CentOS Vincent Batts (@vbatts) ดูแลรักษาแพ็กเกจอย่างไม่เป็นทางการใน Fedora COPR

คำสั่งด้านล่างต้องเรียกใช้ผ่าน sudo หรือขณะเข้าสู่ระบบในฐานะ root

เพิ่ม --allowerasing เมื่อติดตั้งการอัปเกรดจากแพ็กเกจ Bazel เวอร์ชันหลักก่อนหน้า

โปรแกรมติดตั้ง Bazelisk เป็นทางเลือกในการติดตั้งแพ็กเกจ

การติดตั้งบน Fedora 25 ขึ้นไป

 1. ตัวจัดการแพ็กเกจ DNF จะติดตั้ง Bazel จากที่เก็บ COPR ได้ ติดตั้งปลั๊กอิน copr สำหรับ DNF หากยังไม่ได้ติดตั้ง

  dnf install dnf-plugins-core
  
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มที่เก็บ Bazel และติดตั้งแพ็กเกจ

  dnf copr enable vbatts/bazel
  dnf install bazel4
  

การติดตั้งใน CentOS 7

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ .repo ที่เกี่ยวข้องจาก Fedora COPR แล้วคัดลอกไปที่ /etc/yum.repos.d/

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  yum install bazel4