อัตราส่วน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับฟังก์ชันการทํางาน หรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ