แอตทริบิวต์

การแสดงการกําหนดแอตทริบิวต์ ใช้โมดูล attr เพื่อสร้างแอตทริบิวต์ ตัวระบุเหล่านี้ใช้กับกฎหรือมุมมองเท่านั้น