การตั้งค่าบิลด์

ตัวบ่งชี้สำหรับข้อมูลการกำหนดค่าชิ้นเดียว หากการกำหนดค่าเป็นแมปคีย์-ค่าของการตั้งค่าเช่น {'cpu': 'ppc', 'copt': '-DFoo'} จะเป็นการอธิบายรายการเดียวในแผนที่นั้น