ข้อจํากัดด้านการรวบรวม

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคอลเล็กชันของผู้ให้บริการ ConstraintValueInfo
หมายเหตุ: API นี้อยู่ระหว่างการทดลองและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้ปิดใช้อยู่โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api