รุ่น Dotted

ค่าที่แสดงถึงเวอร์ชันที่มีคอมโพเนนต์หลายรายการ คั่นด้วยจุด เช่น 1.2.3.4

สมาชิก

compare_to

int DottedVersion.compare_to(other)

เปรียบเทียบตามองค์ประกอบเวอร์ชันที่ไม่ตรงกัน (แรก) ที่สำคัญที่สุด ตัวอย่างเช่น 1.2.3 < 1.2.4

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
other ต้องระบุ
เวอร์ชันแบบมีจุดอีกแบบหนึ่ง