การกําหนดค่าฟีเจอร์

คลาสที่ใช้สร้างบรรทัดคำสั่งจากฟีเจอร์ CROSSTOOL