ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เข้ากันไม่ได้

ผู้ให้บริการสำหรับเป้าหมายที่ใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มเป้าหมายไม่ได้ โปรดดูการตรวจหาเป้าหมายที่ใช้ร่วมกันไม่ได้โดยใช้ bazel cquery สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม