ค่าเริ่มต้นของ LateBound

แสดงค่าแอตทริบิวต์เริ่มต้นล่าช้าของประเภท 'ป้ายกํากับ' ค่าของ LateBoundDefault จะสามารถจับคู่ได้ในบริบทของฟังก์ชันการใช้กฎเท่านั้น และจะขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าบิวด์ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น LateBoundDefault อาจแสดงป้ายกํากับของเชนเครื่องมือ Java ในการกําหนดค่าบิลด์ปัจจุบัน

ดูตัวอย่างการใช้งานที่ configuration_field