อินพุต Linker

ไลบรารี แฟล็ก หรือไฟล์อื่นๆ ที่อาจส่งผ่านไปยัง Linker เป็นอินพุต

สมาชิก

additional_inputs

sequence LinkerInput.additional_inputs

แสดงผลลดความเร็วของอินพุตเพิ่มเติม เช่น สคริปต์ Linker

ห้องสมุด

sequence LinkerInput.libraries

ส่งคืนค่า Depset ของ LibraryToLink อาจแสดงรายการ แต่รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว ดู #8118

owner

Label LinkerInput.owner

แสดงผลเจ้าของ LinkerInput นี้

sequence LinkerInput.user_link_flags

แสดงรายการแฟล็กลิงก์ผู้ใช้ที่ส่งผ่านเป็นสตริง