บริบทของการลิงก์

การจัดเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งจำเป็นสำหรับการลิงก์ C++ ที่รวบรวมจากทรัพยากร Dependency

สมาชิก

linker_inputs

depset LinkingContext.linker_inputs

จะแสดงผลค่าดีเซ็ตของอินพุต Linker