ผู้ให้บริการ Objc

ผู้ให้บริการการรวบรวมและลิงก์ objc

สมาชิก

direct_module_maps

sequence ObjcProvider.direct_module_maps

ไฟล์แผนที่โมดูลจากเป้าหมายนี้โดยตรง (ไม่มีแผนที่โมดูลแบบสับเปลี่ยน) ใช้เพื่อบังคับใช้การใช้งานไฟล์ส่วนหัวส่วนตัวที่เหมาะสมและสำหรับการคอมไพล์ Swift

direct_sources

sequence ObjcProvider.direct_sources

ไฟล์ต้นทางโดยตรงทั้งหมดจากเป้าหมายนี้ (ไม่ใช่ไฟล์ถ่ายโอน) รวมถึงส่วนหัวในแอตทริบิวต์ "srcs"

dynamic_framework_file

depset ObjcProvider.dynamic_framework_file

ไฟล์ไลบรารีในไดเรกทอรี .framework ที่เป็นของเฟรมเวิร์กที่ลิงก์แบบไดนามิก

dynamic_framework_names

depset ObjcProvider.dynamic_framework_names

แสดงผลชื่อเฟรมเวิร์กแบบไดนามิกทั้งหมดในผู้ให้บริการนี้

dynamic_framework_paths

depset ObjcProvider.dynamic_framework_paths

แสดงเส้นทางเฟรมเวิร์กทั้งหมดไปยังเฟรมเวิร์กแบบไดนามิกในผู้ให้บริการรายนี้

force_load_library

depset ObjcProvider.force_load_library

ไลบรารีที่จะโหลดด้วย -force_load

imported_library

depset ObjcProvider.imported_library

นำเข้าไลบรารีแบบคงที่ที่คอมไพล์ล่วงหน้า (ไฟล์ .a) เพื่อลิงก์กับไบนารี

j2objc_library

depset ObjcProvider.j2objc_library

ไลบรารีแบบคงที่ที่สร้างขึ้นจากโค้ด Java ที่แปลโดย J2ObjC

คลัง

depset ObjcProvider.library

ไฟล์ Library (.a) ที่คอมไพล์โดยทรัพยากร Dependency ของเป้าหมายปัจจุบัน

depset ObjcProvider.link_inputs

อาร์ติแฟกต์เวลาในการลิงก์จากทรัพยากร Dependency ที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อื่นๆ เช่น ไลบรารีหรือที่เก็บถาวร การรับทั้งหมดนี้เป็นวิธีเพิ่มข้อมูลที่กำหนดเอง (เช่น ไฟล์ Swift AST) ไปยัง Linker กฎที่เพิ่มแท็กเหล่านี้มีหน้าที่เพิ่ม Flager ของ Linker ที่จําเป็นไปยัง "linkopt" ด้วย

Linkopt

depset ObjcProvider.linkopt

ตัวเลือกการลิงก์

module_map

depset ObjcProvider.module_map

แผนที่โมดูล Clang ที่ใช้เพื่อบังคับใช้ไฟล์ส่วนหัวส่วนตัวอย่างเหมาะสม

sdk_dylib

depset ObjcProvider.sdk_dylib

ชื่อของไลบรารี .dylib ของ SDK ที่จะลิงก์ด้วย ตัวอย่างเช่น "libz" หรือ "libarchive"

sdk_framework

depset ObjcProvider.sdk_framework

ชื่อของเฟรมเวิร์ก SDK ที่จะลิงก์ด้วย (เช่น "AddressBook", "QuartzCore")

source

depset ObjcProvider.source

ไฟล์ต้นทางทางอ้อมทั้งหมด

static_framework_file

depset ObjcProvider.static_framework_file

ไฟล์ไลบรารีในไดเรกทอรี .framework ที่ควรลิงก์แบบคงที่

static_framework_names

depset ObjcProvider.static_framework_names

แสดงผลชื่อเฟรมเวิร์กแบบคงที่ทั้งหมดในผู้ให้บริการนี้

static_framework_paths

depset ObjcProvider.static_framework_paths

แสดงเส้นทางเฟรมเวิร์กทั้งหมดไปยังเฟรมเวิร์กแบบคงที่ในผู้ให้บริการรายนี้

strict_include

depset ObjcProvider.strict_include

ไม่ได้เผยแพร่เส้นทางการค้นหาที่ระบุด้วย "-I" ในบรรทัดคำสั่ง เรียกอีกอย่างว่าเส้นทางการค้นหาส่วนหัว (และแตกต่างจากเส้นทางการค้นหาส่วนหัวผู้ใช้)

umbrella_header

depset ObjcProvider.umbrella_header

เสียงดัง ส่วนหัวสาธารณะจะ #included ในส่วนหัวที่เป็นร่มเพื่อให้เข้ากันได้กับส่วนหัวที่แบ่งกลุ่มของ J2ObjC

weak_sdk_framework

depset ObjcProvider.weak_sdk_framework

ชื่อเฟรมเวิร์ก SDK ที่ไม่ค่อยลิงก์ ตัวอย่างเช่น "MediaAccessibility" สัญลักษณ์จากเฟรมเวิร์กที่ลิงก์อย่างอ่อนจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหากไม่มีอยู่ในรันไทม์ ต่างจากเฟรมเวิร์ก SDK ที่ลิงก์เป็นประจำ