ผู้ให้บริการ

เครื่องมือสร้างออบเจ็กต์ค่าแบบง่าย หรือที่เรียกว่าอินสแตนซ์ผู้ให้บริการ
ค่านี้มีวัตถุประสงค์แบบคู่:
 • ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถเรียกค่าเพื่อสร้าง 'โครงสร้าง'ค่าที่คล้ายกับ
  DataInfo = provider()
  d = DataInfo(x = 2, y = 3)
  print(d.x + d.y) # prints 5
  :หมายเหตุ: ผู้ให้บริการบางรายซึ่งกําหนดเป็นการภายในจะไม่อนุญาตให้สร้างอินสแตนซ์
 • เป็นคีย์ในการเข้าถึงอินสแตนซ์ของผู้ให้บริการในเป้าหมาย
  DataInfo = provider()
  def _rule_impl(ctx)
   ... ctx.attr.dep[DataInfo]
สร้าง Provider ใหม่โดยใช้ฟังก์ชันผู้ให้บริการ