รายการ Symlink

ลิงก์สัญลักษณ์ของ Runfiles เดี่ยวที่แสดงด้วยชื่อและเป้าหมายลิงก์

สมาชิก

เส้นทาง

string SymlinkEntry.path

เส้นทางของลิงก์สัญลักษณ์ในแผนผัง Runfiles

target_file

File SymlinkEntry.target_file

ไฟล์เป้าหมายของลิงก์สัญลักษณ์