เครื่องมือเชนข้อความ

รองรับกลุ่มเครื่องมือสําหรับกลุ่มผู้บริหารบางกลุ่ม คุณสามารถเข้าถึงเป้าหมายเครื่องมือเชนเครื่องมือได้ด้วยการจัดทําดัชนีด้วยประเภทของเครื่องมือเชน เช่น ctx.toolchains["//pkg:my_toolchain_type"] หากเครื่องมือเครื่องมือเป็นแบบไม่บังคับและไม่มีเครื่องมือเชนเครื่องมือที่ได้รับการแก้ไข การดําเนินการนี้จะแสดงผลค่า None