โหมด Apple_bitcode

โหมด Bitcode ที่ใช้ในการคอมไพล์โค้ด Objective-C และ Swift บนแพลตฟอร์ม Apple โดยค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
  • 'none'
  • 'embedded'
  • 'embedded_markers'