แท็ก bazel_module_tags

ประกอบด้วยแท็กในโมดูลสำหรับส่วนขยายโมดูลที่กำลังประมวลผลอยู่ ออบเจ็กต์นี้มีช่องสำหรับคลาสแท็กแต่ละคลาสของส่วนขยาย และค่าของช่องจะเป็นลิสต์ที่มีออบเจ็กต์สำหรับแท็กแต่ละอินสแตนซ์ ในทางกลับกัน ออบเจ็กต์ "อินสแตนซ์แท็ก" นี้มีช่องสำหรับแต่ละแอตทริบิวต์ของคลาสแท็ก เมื่อส่งผ่านเป็นอาร์กิวเมนต์ตามตำแหน่งไปยัง print() หรือ fail() ออบเจ็กต์อินสแตนซ์ของแท็กจะเปลี่ยนเป็นการแสดงสตริงที่มีความหมายของแบบฟอร์ม "แท็ก 'install' ที่ /home/user/workspace/MODULE.bazel:3:4" ข้อมูลนี้อาจใช้เพื่อสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ชี้ไปยังตำแหน่งของแท็กในไฟล์โมดูล เช่น fail("Conflict between", tag1, "and", tag2)