บูลีน

ประเภทที่แสดงถึงบูลีน ค่าที่เป็นไปได้มี 2 ค่าเท่านั้น ได้แก่ True และ False คุณสามารถแปลงค่าใดๆ ให้เป็นบูลีนได้โดยใช้ฟังก์ชัน bool