ฟังก์ชันฟังก์ชันในตัวหรือวิธีในตัว

ประเภทของฟังก์ชันในตัวที่กำหนดโดยโค้ด Java