การครอบคลุม

ส่วนย่อยการกำหนดค่าที่แสดงถึงการกำหนดค่าการครอบคลุม

สมาชิก

output_generator

Label coverage.output_generator

แสดงผลป้ายกำกับที่ตัวเลือก --coverage_output_generator ชี้ไป หากเปิดใช้การรวบรวมการครอบคลุมไว้ ไม่เช่นนั้นจะแสดง None เข้าถึงได้ด้วย configuration_field:
attr.label(
default = configuration_field(
fragment = "coverage",
name = "output_generator"
)
)
อาจแสดงผล None