ผลการค้นหาผลลัพธ์

โครงสร้างที่จัดเก็บผลลัพธ์ของเมธอด resource_ctx.execute() ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสตรีมเอาต์พุตมาตรฐาน เนื้อหาสตรีมข้อผิดพลาดมาตรฐาน และโค้ดส่งกลับการดำเนินการ

สมาชิก

return_code

int exec_result.return_code

โค้ดที่ส่งคืนหลังจากการดำเนินการของโปรแกรม 256 หากกระบวนการสิ้นสุดลงเนื่องจากหมดเวลา ค่าที่มากกว่า 128 หมายถึงการสิ้นสุดโดยมีสัญญาณ

Stderr

string exec_result.stderr

เนื้อหาของเอาต์พุตข้อผิดพลาดมาตรฐานที่ส่งคืนจากการดำเนินการ

Stdout

string exec_result.stdout

เนื้อหาของเอาต์พุตมาตรฐานที่ส่งคืนจากการดำเนินการ