ข้อมูลเมตาส่วนขยาย

แสดงผลค่าของประเภทนี้จากฟังก์ชันการใช้งานของส่วนขยายโมดูลเพื่อระบุข้อมูลเมตาเกี่ยวกับที่เก็บที่สร้างโดยส่วนขยายไปยัง Bazel