ที่เก็บผลิตภัณฑ์

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มปัจจุบัน Bazel ทำงานอยู่

สมาชิก

ประตูโค้ง

string repository_os.arch

สตริงที่ระบุสถาปัตยกรรม Bazel กำลังทำงานอยู่ (ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ Java "os.arch" ที่แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก)

สภาพแวดล้อม

dict repository_os.environ

รายการตัวแปรสภาพแวดล้อม

ชื่อ

string repository_os.name

สตริงที่ระบุระบบปฏิบัติการ Bazel ที่กำลังทำงาน (ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ Java "os.name" ที่แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก)