กฎ

ค่าที่สามารถเรียกได้ซึ่งแสดงประเภทของกฎเนทีฟหรือกฎ Starlark การเรียกค่าระหว่างการประเมินไฟล์ BUILD ของแพ็กเกจจะสร้างอินสแตนซ์ของกฎและเพิ่มไว้ในชุดเป้าหมายของแพ็กเกจ