การสร้างมาโคร

ลองจินตนาการว่าคุณต้องเรียกใช้เครื่องมือที่เป็นส่วนหนึ่งของบิลด์ของคุณ เช่น คุณอาจต้องการสร้างหรือประมวลผลไฟล์ต้นฉบับล่วงหน้า หรือบีบอัดไบนารี ในบทแนะนํานี้ คุณจะสร้างมาโครที่ปรับขนาดรูปภาพ

มาโครเหมาะกับงานง่ายๆ หากต้องการดําเนินการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มการรองรับภาษาโปรแกรมใหม่ ให้พิจารณาสร้างกฎ โดยกฎจะช่วยให้คุณควบคุมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างมาโครที่ปรับขนาดรูปภาพคือการใช้ genrule ดังนี้

genrule(
  name = "logo_miniature",
  srcs = ["logo.png"],
  outs = ["small_logo.png"],
  cmd = "convert $< -resize 100x100 $@",
)

cc_binary(
  name = "my_app",
  srcs = ["my_app.cc"],
  data = [":logo_miniature"],
)

หากต้องการปรับขนาดรูปภาพเพิ่มเติม คุณอาจต้องนําโค้ดกลับมาใช้ใหม่ โดยกําหนดฟังก์ชันในไฟล์ .bzl แยกต่างหาก แล้วเรียกใช้ไฟล์ miniature.bzl ดังนี้

def miniature(name, src, size="100x100", **kwargs):
 """Create a miniature of the src image.

 The generated file is prefixed with 'small_'.
 """
 native.genrule(
  name = name,
  srcs = [src],
  outs = ["small_" + src],
  cmd = "convert $< -resize " + size + " $@",
  **kwargs
 )

หมายเหตุบางประการมีดังนี้

 • ตามค่าเริ่มต้น มาโครจะมีอาร์กิวเมนต์ name เหมือนกับกฎ

 • หากต้องการบันทึกลักษณะการทํางานของมาโคร ให้ใช้ docstring เช่น ใน Python

 • หากต้องการเรียกใช้ genrule หรือกฎดั้งเดิมแบบอื่นๆ ให้ใช้ native.

 • ใช้ **kwargs เพื่อส่งต่ออาร์กิวเมนต์เพิ่มเติมไปยัง genrule ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งทํางานได้เหมือนกับใน Python) วิธีนี้เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้ใช้ใช้แอตทริบิวต์มาตรฐาน เช่น visibility หรือ tags ได้

จากนั้นใช้มาโครจากไฟล์ BUILD ดังนี้

load("//path/to:miniature.bzl", "miniature")

miniature(
  name = "logo_miniature",
  src = "image.png",
)

cc_binary(
  name = "my_app",
  srcs = ["my_app.cc"],
  data = [":logo_miniature"],
)