ใช้ป้ายกํากับเพื่ออ้างอิงเป้าหมาย

ในไฟล์ BUILD และที่บรรทัดคําสั่ง Bazel ใช้ป้ายกํากับเพื่ออ้างอิงเป้าหมาย เช่น //main:hello-world หรือ //lib:hello-time ไวยากรณ์คือ

//path/to/package:target-name

หากเป้าหมายคือเป้าหมายกฎ path/to/package จะเป็นเส้นทางจากรากของพื้นที่ทํางาน (ไดเรกทอรีที่มีไฟล์ WORKSPACE) ไปยังไดเรกทอรีที่มีไฟล์ BUILD และ target-name คือสิ่งที่คุณตั้งชื่อเป้าหมายในไฟล์ BUILD (แอตทริบิวต์ name) หากเป้าหมายเป็นเป้าหมายของไฟล์ path/to/package จะเป็นเส้นทางไปยังรากของแพ็กเกจ และ target-name คือชื่อของไฟล์เป้าหมาย รวมถึงเส้นทางแบบเต็มที่สัมพันธ์กับรากของแพ็กเกจ (ไดเรกทอรีที่มีไฟล์ BUILD ของแพ็กเกจ)

เมื่ออ้างอิงเป้าหมายที่รูทของที่เก็บ เส้นทางแพ็กเกจจะว่างเปล่า เพียงใช้ //:target-name เมื่ออ้างอิงเป้าหมายภายในไฟล์ BUILD เดียวกัน คุณยังข้ามตัวระบุรากของพื้นที่ทํางานใน // ได้ แล้วใช้เพียง :target-name