เวอร์ชันเอกสาร

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

เอกสารเริ่มต้นในเว็บไซต์นี้แสดงเวอร์ชันล่าสุดที่ HEAD รุ่นหลักและรุ่นรองแต่ละรุ่นที่รองรับจะมีภาพรวมของเอกสารประกอบการบรรยายและข้อมูลอ้างอิงซึ่งเป็นไปตามวงจรชีวิตการสนับสนุนเวอร์ชันของ Bazel

หากต้องการดูเอกสารสำหรับ Bazel เวอร์ชันเสถียร ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลง "เอกสารที่มีเวอร์ชัน"

หากต้องการดูเอกสารประกอบสำหรับ Bazel เวอร์ชันเก่าก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ให้ไปที่ docs.bazel.build