خدمات اجرای از راه دور

برای اجرای Bazel با اجرای از راه دور از خدمات زیر استفاده کنید:

 • کتابچه راهنمای

  • از پروتکل gRPC مستقیماً برای ایجاد سرویس اجرای از راه دور خود استفاده کنید.
 • سلف سرویس

 • تجاری

  • EngFlow Remote Execution - اجرای از راه دور و سرویس کش از راه دور. می تواند خود میزبان یا میزبان باشد.
  • BuildBuddy - اجرای ساخت از راه دور، حافظه پنهان و رابط کاربری نتایج.
  • Flare - ارائه حافظه پنهان + CDN برای مصنوعات Bazel و ساخت‌های راه دور متمرکز بر اپل، علاوه بر تجزیه و تحلیل ساخت و آزمایش.