Instalowanie Bazelu za pomocą Bazelisku

Bazelisk to zalecany sposób instalowania Bazel w systemach Ubuntu, Windows i macOS. Automatycznie pobiera i instaluje odpowiednią wersję Bazel. Użyj Bazeliska, jeśli musisz przełączać się między różnymi wersjami Baze (w zależności od bieżącego katalogu roboczego) lub zawsze aktualizować Bazeli do najnowszej wersji.

Bazelisk możesz zainstalować na wiele sposobów, na przykład:

  • za pomocą wersji binarnej w systemach Linux, macOS i Windows;
  • np. npm install -g @bazel/bazelisk
  • za pomocą Homebro w macOS: brew install bazelisk
  • poprzez kompilację ze źródła za pomocą Go: go install github.com/bazelbuild/bazelisk@latest (wymaga Go 1.17 lub nowszego).

Więcej informacji znajdziesz w oficjalnym raporcie README.