การติดตั้ง Bazel ใน macOS

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา

หน้านี้อธิบายวิธีติดตั้ง Bazel ใน macOS และตั้งค่าสภาพแวดล้อม

คุณติดตั้ง Bazel บน macOS ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

Bazel มีสคริปต์สคริปต์ที่สมบูรณ์ 2 รายการ หลังจากติดตั้ง Bazel คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

การติดตั้งโดยใช้ Home TV

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง Home TV ใน macOS

ติดตั้ง Home TV (ขั้นตอนเดียว)

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง Bazel ผ่าน Home TV

ติดตั้งแพ็กเกจ Bazel ผ่าน Home TV ดังนี้

brew install bazel

เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบว่าติดตั้ง Bazel เรียบร้อยแล้วโดยเรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้

bazel --version

เมื่อติดตั้งแล้ว คุณจะอัปเกรดเป็น Bazel เวอร์ชันใหม่ได้โดยใช้คําสั่งต่อไปนี้

brew upgrade bazel

การติดตั้งโดยใช้โปรแกรมติดตั้งไบนารี

โปรแกรมติดตั้งไบนารีอยู่ในหน้ารุ่น GitHub ของ Bazel

โปรแกรมติดตั้งมีไบนารี Bazel นอกจากนี้ต้องติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมบางรายการด้วย เพื่อให้ Bazel ทํางานได้

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งเครื่องมือบรรทัดคําสั่ง Xcode

หากไม่ได้ตั้งใจใช้กฎ ios_* ก็เพียงพอสําหรับการติดตั้งแพ็กเกจเครื่องมือบรรทัดคําสั่ง Xcode โดยใช้ xcode-select ดังนี้

xcode-select --install

ไม่เช่นนั้น คุณจะต้องติดตั้ง Xcode 6.1 ขึ้นไปสําหรับ iOS SDK 8.1 สําหรับการสนับสนุนกฎ ios_*

ดาวน์โหลด Xcode จาก App Store หรือเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Apple

เมื่อติดตั้ง Xcode แล้ว ให้ยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสําหรับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้คําสั่งต่อไปนี้

sudo xcodebuild -license accept

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Bazel

ถัดไป ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งไบนารีของ Bazel ชื่อ bazel-<version>-installer-darwin-x86_64.sh จากหน้าการเปิดตัว Bazl ใน GitHub

ใน macOS Catalina หรือใหม่กว่า (macOS >= 11) เนื่องจากข้อกําหนด App Signing ใหม่ของ Apple คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งจากเทอร์มินัลโดยใช้ curl โดยแทนที่ตัวแปรของเวอร์ชันด้วยเวอร์ชัน Bazel ที่ต้องการดาวน์โหลด

export BAZEL_VERSION=5.2.0
curl -fLO "https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/$BAZEL_VERSION/bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh"

ปัญหานี้เป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวจนกว่าขั้นตอนการเผยแพร่ macOS จะรองรับการลงนาม (#9304)

ขั้นตอนที่ 3: เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Bazel ต่อไปนี้

chmod +x "bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh"
./bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh --user

แฟล็ก --user จะติดตั้ง Bazel ไปยังไดเรกทอรี $HOME/bin ในระบบของคุณ และกําหนดเส้นทาง .bazelrc เป็น $HOME/.bazelrc ใช้คําสั่ง --help เพื่อดูตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม

หากคุณใช้ macOS Catalina หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (macOS >= 11) และพบข้อผิดพลาดว่า “bazel-real” เปิดไม่ได้ เนื่องจากยืนยันนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้ คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งจากเทอร์มินัลอีกครั้งโดยใช้ curl เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา โปรดดูขั้นตอนที่ 2 ด้านบน

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าสภาพแวดล้อม

หากเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Bazel ที่มีแฟล็ก --user ด้านบน ระบบจะติดตั้งไฟล์ปฏิบัติการ Bazel ในไดเรกทอรี HOME/bin คุณควรเพิ่มไดเรกทอรีนี้ลงในเส้นทางเริ่มต้น ดังนี้

export PATH="PATH:HOME/bin"

คุณยังเพิ่มคําสั่งนี้ลงในไฟล์ ~/.bashrc, ~/.zshrc หรือ ~/.profile ได้ด้วย

เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบว่าติดตั้ง Bazel เรียบร้อยแล้วโดยเรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้

bazel --version

หากต้องการดาวน์โหลด Bazel เวอร์ชันใหม่กว่า ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันที่ต้องการ