การติดตั้ง Bazel บน openSUSE Tumbleweed & Leap

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา

หน้านี้จะอธิบายวิธีติดตั้ง Bazel ใน openSUSE Tumbleweed และ Leap

NOTE: ทีม Bazel ไม่ได้ให้การสนับสนุน OpenSUSE อย่างเป็นทางการ สำหรับปัญหาในการใช้ Bazel ใน openSUSE โปรดส่งคำขอแจ้งปัญหาที่ bugzilla.opensuse.org

มีแพ็กเกจสำหรับ openSUSE Tumbleweed และ Leap คุณดูเวอร์ชัน Bazel ที่มีทั้งหมดได้ที่การค้นหาซอฟต์แวร์ของ openSUSE

คำสั่งด้านล่างต้องเรียกใช้ผ่าน sudo หรือขณะเข้าสู่ระบบในฐานะ root

การติดตั้ง Bazel บน openSUSE

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแพ็กเกจ หากต้องการเวอร์ชันที่เจาะจง คุณจะติดตั้งผ่านแพ็กเกจ bazelXXX ที่เจาะจงได้ มิเช่นนั้น เพียง bazel ก็เพียงพอแล้ว

หากต้องการติดตั้ง Bazel เวอร์ชันล่าสุด ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

zypper install bazel

คุณยังติดตั้ง Bazel เวอร์ชันที่ต้องการได้โดยการระบุเวอร์ชันของแพ็กเกจด้วย bazelversion ตัวอย่างเช่น หากต้องการติดตั้ง Bazel 4.2 ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

zypper install bazel4.2