نصب Bazel در openSUSE Tumbleweed & Leap

در این صفحه نحوه نصب Bazel در openSUSE Tumbleweed و Leap توضیح داده شده است.

NOTE: تیم Bazel به طور رسمی از openSUSE پشتیبانی نمی کند. برای مشکلات استفاده از Bazel در openSUSE لطفاً یک بلیط در bugzilla.opensuse.org ارسال کنید.

بسته هایی برای openSUSE Tumbleweed و Leap ارائه شده است. می توانید تمام نسخه های موجود Bazel را از طریق جستجوی نرم افزار openSUSE پیدا کنید.

دستورات زیر باید از طریق sudo یا زمانی که به عنوان root وارد شده اید اجرا شوند.

نصب Bazel در openSUSE

برای نصب پکیج دستورات زیر را اجرا کنید. اگر به نسخه خاصی نیاز دارید، می توانید آن را از طریق بسته خاص bazelXXX نصب کنید، در غیر این صورت فقط bazel کافی است:

برای نصب آخرین نسخه Bazel، اجرا کنید:

zypper install bazel

همچنین می توانید با مشخص کردن نسخه بسته با نسخه بازل، نسخه خاصی از bazel version را نصب کنید. به عنوان مثال، برای نصب Bazel 4.2، اجرا کنید:

zypper install bazel4.2