การติดตั้ง Bazel ใน openSUSE Tumbleweed และ Leap

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา

หน้านี้อธิบายวิธีติดตั้ง Bazel บน openSUSE Tumbleweed และ Leap

NOTE: ทีม Bazel ไม่ได้ให้การสนับสนุน OpenSUSE อย่างเป็นทางการ สําหรับปัญหาเกี่ยวกับการใช้ Bazel บน openSUSE โปรดส่งคําขอที่ bugzilla.opensuse.org

มีแพ็กเกจสําหรับ openSUSE Tumbleweed และ Leap คุณค้นหาเวอร์ชัน Bazel ทั้งหมดที่มีได้ผ่านการค้นหาซอฟต์แวร์ของ openSUSE

คําสั่งด้านล่างต้องเรียกใช้ผ่าน sudo หรือขณะเข้าสู่ระบบด้วย root

การติดตั้ง Bazel บน openSUSE

เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแพ็กเกจ แต่หากมีเวอร์ชันที่เจาะจง ให้ติดตั้งผ่านแพ็กเกจ bazelXXX ที่เฉพาะเจาะจง มิเช่นนั้น เพียงแค่ bazel ก็เพียงพอแล้ว

หากต้องการติดตั้ง Bazel เวอร์ชันล่าสุด ให้เรียกใช้

zypper install bazel

คุณยังติดตั้ง Bazel เวอร์ชันที่ต้องการได้โดยระบุเวอร์ชันของแพ็กเกจด้วย bazelversion เช่น หากต้องการติดตั้ง Bazel 4.2 ให้เรียกใช้

zypper install bazel4.2