การติดตั้ง Bazel บน Ubuntu

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา

หน้านี้อธิบายถึงตัวเลือกสําหรับการติดตั้ง Bazel บน Ubuntu นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังสคริปต์การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ของ Bazel และผู้ติดตั้งไบนารี หากจําเป็นเป็นตัวเลือกสํารอง (เช่น หากคุณไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ)

แพลตฟอร์ม Ubuntu Linux ที่สนับสนุน:

  • 220.40 บาท (LTS)
  • 200.40 บาท (LTS)
  • 18.04 บาท (LTS)

Bazel ควรเข้ากันได้กับ Ubuntu รุ่นอื่นๆ และ Debian ""stretch" ขึ้นไป แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบและไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้

ติดตั้ง Bazel บน Ubuntu โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ: สําหรับระบบที่ใช้แขน ที่เก็บ APT ไม่มีรุ่น arm64 และไม่มีโปรแกรมติดตั้งไบนารีที่พร้อมใช้งาน ใช้ Bazelisk หรือ คอมไพล์จากแหล่งที่มา

Bazel มีสคริปต์การทํางานที่สมบูรณ์สองแบบ หลังจากติดตั้ง Bazel แล้ว คุณสามารถดําเนินการดังต่อไปนี้

การใช้ที่เก็บแบบอะแดปเตอร์ของ Bazel

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่ม URI การจัดจําหน่ายของ Bazel เป็นแหล่งที่มาของแพ็กเกจ

หมายเหตุ: นี่คือขั้นตอนการตั้งค่าแบบครั้งเดียว

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg -y
curl -fsSL https://bazel.build/bazel-release.pub.gpg | gpg --dearmor >bazel-archive-keyring.gpg
sudo mv bazel-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/bazel-archive-keyring.gpg] https://storage.googleapis.com/bazel-apt stable jdk1.8" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bazel.list

ชื่อคอมโพเนนต์ "jdk1.8" นั้นจัดเก็บไว้ด้วยเหตุผลเดิมเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชัน JDK ที่รองรับหรือเป็นเวอร์ชันที่รวมเอาไว้ การเปิดตัว Bazel ไม่ยึดติดกับเวอร์ชัน Java การเปลี่ยนชื่อคอมโพเนนต์ "jdk1.8" จะเป็นการทําลายผู้ใช้ที่เก็บเก่า

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งและอัปเดต Bazel

sudo apt update && sudo apt install bazel

เมื่อติดตั้งแล้ว คุณจะอัปเกรดเป็น Bazel เวอร์ชันใหม่ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตระบบตามปกติ โดยทําดังนี้

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

แพ็กเกจ bazel จะติดตั้ง Bazel เวอร์ชันเสถียรล่าสุดเสมอ คุณสามารถติดตั้ง Bazel รุ่นเก่ากว่าได้ นอกเหนือจากเวอร์ชันล่าสุด เช่น

sudo apt install bazel-1.0.0

โดยจะติดตั้ง Bazel 1.0.0 เป็น /usr/bin/bazel-1.0.0 ในระบบของคุณ วิธีนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการ Bazel ในเวอร์ชันที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสร้างโปรเจ็กต์ เช่น เนื่องจากใช้ไฟล์ .bazelversion เพื่อระบุเวอร์ชัน Bazel ที่ควรจะสร้างให้ชัดเจน

หรืออาจตั้งค่า bazel เป็นเวอร์ชันที่ต้องการด้วยการลิงก์สัญลักษณ์ ดังนี้

sudo ln -s /usr/bin/bazel-1.0.0 /usr/bin/bazel
bazel --version  # 1.0.0

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง JDK (ไม่บังคับ)

Bazel มี JRE รวมเป็นชุดแบบส่วนตัวเป็นรันไทม์ และคุณไม่จําเป็นต้องติดตั้ง Java เวอร์ชันที่เฉพาะเจาะจง

อย่างไรก็ตาม หากต้องการสร้างโค้ด Java โดยใช้ Bazel คุณต้องติดตั้ง JDK

sudo apt install default-jdk

การใช้ตัวติดตั้งไบนารี

โดยทั่วไปคุณควรใช้ที่เก็บของ apt แต่โปรแกรมติดตั้งไบนารีอาจมีประโยชน์หากคุณไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในเครื่อง หรือเพิ่มที่เก็บที่กําหนดเองไม่ได้

โปรแกรมติดตั้งไบนารีสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้ารุ่น GitHub ของ Bazel

โปรแกรมติดตั้งมีไบนารี Bazel และแตกข้อมูลไปไว้ในโฟลเดอร์ $HOME/bin ของคุณ ต้องติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมบางส่วนด้วยตนเองเพื่อให้ Bazel ทํางานได้

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแพ็กเกจที่จําเป็น

Bazel จําเป็นต้องใช้คอมไพเลอร์ C++ และแตกไฟล์ / ซิป เพื่อให้สามารถทํางานได้:

sudo apt install g++ unzip zip

หากคุณต้องการสร้างโค้ด Java โดยใช้ Bazel ให้ติดตั้ง JDK:

sudo apt-get install default-jdk

ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ถัดไป ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งไบนารี Bazel ชื่อ bazel-version-installer-linux-x86_64.sh จากหน้าการเปิดตัว Bazl บน GitHub

ให้เรียกใช้ดังนี้

chmod +x bazel-version-installer-linux-x86_64.sh
./bazel-version-installer-linux-x86_64.sh --user

แฟล็ก --user จะติดตั้ง Bazel ไปยังไดเรกทอรี $HOME/bin ในระบบของคุณ และกําหนดเส้นทาง .bazelrc เป็น $HOME/.bazelrc ใช้คําสั่ง --help เพื่อดูตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

หากคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Bazel ที่มีแฟล็ก --user ด้านบน จะมีการติดตั้งไฟล์ปฏิบัติการ Bazel ในไดเรกทอรี $HOME/bin ขอแนะนําให้คุณเพิ่มไดเรกทอรีนี้ลงในเส้นทางเริ่มต้นของคุณ ดังนี้:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

คุณยังเพิ่มคําสั่งนี้ไปยังไฟล์ ~/.bashrc หรือ ~/.zshrc เพื่อทําให้เป็นแบบถาวรได้อีกด้วย

การใช้คอนเทนเนอร์ Docker ของ Bazel

เรานําคอนเทนเนอร์ Docker ที่ติดตั้ง Bazel สําหรับ Bazel แต่ละเวอร์ชันไปใช้ที่ gcr.io/bazel-public/bazel คุณสามารถใช้คอนเทนเนอร์ Docker ได้ดังนี้

$ docker pull gcr.io/bazel-public/bazel:<bazel version>

คอนเทนเนอร์ Docker สร้างขึ้นโดยขั้นตอนเหล่านี้