بررسی اجمالی اجرای از راه دور

این صفحه مزایا، الزامات و گزینه های اجرای Bazel با اجرای از راه دور را پوشش می دهد.

به‌طور پیش‌فرض، Bazel ساخت‌ها و آزمایش‌ها را روی دستگاه محلی شما اجرا می‌کند. اجرای از راه دور یک ساخت Bazel به شما امکان می دهد تا اقدامات ساخت و آزمایش را در چندین ماشین مانند یک مرکز داده توزیع کنید.

اجرای از راه دور مزایای زیر را به همراه دارد:

  • ساخت سریعتر و اجرای آزمایش از طریق مقیاس بندی گره های موجود برای اقدامات موازی
  • یک محیط اجرای سازگار برای یک تیم توسعه
  • استفاده مجدد از خروجی های ساخت در یک تیم توسعه

Bazel از یک پروتکل منبع باز gRPC استفاده می کند تا امکان اجرای از راه دور و حافظه پنهان از راه دور را فراهم کند.

برای لیستی از خدمات اجرای از راه دور پشتیبانی شده تجاری و همچنین ابزارهای سلف سرویس، به خدمات اجرای از راه دور مراجعه کنید.

الزامات

اجرای از راه دور بیلدهای Bazel مجموعه ای از محدودیت های پیکربندی اجباری را بر ساخت تحمیل می کند. برای اطلاعات بیشتر، به تطبیق قوانین Bazel برای اجرای از راه دور مراجعه کنید.