เอาต์พุต CcLinkingเอาต์พุต

คลาสตัวช่วยที่มีเอาต์พุตการคอมไพล์ CC

สมาชิก

ไฟล์ปฏิบัติการ

File CcLinkingOutputs.executable

ออบเจ็กต์ File ที่แสดงถึงไฟล์ปฏิบัติการที่ลิงก์ อาจส่งคืน None

LibraryToLink CcLinkingOutputs.library_to_link

LibraryToLink เพื่อรวมเอาต์พุตเหล่านี้ในการลิงก์เพิ่มเติม อาจส่งคืน None