ลิงก์ห้องสมุด

ไลบรารีที่ผู้ใช้ลิงก์ด้วยได้

สมาชิก

bool LibraryToLink.alwayslink

จะลิงก์ไลบรารี/ออบเจ็กต์แบบคงที่ในบล็อก --whole_archive หรือไม่

dynamic_library

File LibraryToLink.dynamic_library

Artifact ของไลบรารีแบบไดนามิกที่จะลิงก์ ใช้สำหรับรันไทม์เสมอและใช้สำหรับการลิงก์หากไม่ผ่าน interface_library อาจส่งคืน None

interface_library

File LibraryToLink.interface_library

Artifact ของไลบรารีอินเทอร์เฟซที่จะลิงก์ อาจส่งคืน None

lto_bitcode_files

sequence LibraryToLink.lto_bitcode_files

List ของไฟล์บิตโค้ด LTO ในไลบรารี อาจส่งคืน None

วัตถุ

sequence LibraryToLink.objects

List ของไฟล์ออบเจ็กต์ในไลบรารี อาจส่งคืน None

pic_lto_bitcode_files

sequence LibraryToLink.pic_lto_bitcode_files

List ของไฟล์บิตโค้ด LTO รูปภาพในคลัง อาจส่งคืน None

pic_objects

sequence LibraryToLink.pic_objects

List ของไฟล์ออบเจ็กต์รูปภาพในคลัง อาจส่งคืน None

pic_static_library

File LibraryToLink.pic_static_library

Artifact ของคลังภาพแบบคงที่ที่จะลิงก์ อาจส่งคืน None

File LibraryToLink.resolved_symlink_dynamic_library

Artifact ที่แก้ไขแล้วของไลบรารีแบบไดนามิกที่จะลิงก์หาก dynamic_library เป็นลิงก์สัญลักษณ์ ไม่เช่นนั้นจะเป็น "ไม่มี" อาจส่งคืน None

File LibraryToLink.resolved_symlink_interface_library

Artifact ที่แก้ไขแล้วของไลบรารีอินเทอร์เฟซที่จะลิงก์หาก interface_library เป็นลิงก์สัญลักษณ์ ไม่เช่นนั้นจะเป็น "ไม่มี" อาจส่งคืน None

static_library

File LibraryToLink.static_library

Artifact ของไลบรารีแบบคงที่ที่จะลิงก์ อาจส่งคืน None