خط مشی مشارکت

ترجمه: صفحه_نوع انسان: lcat

این صفحه مدل حاکمیت و سیاست مشارکت بازل را پوشش می دهد.

مدل حکمرانی

پروژه Bazel توسط گوگل هدایت و مدیریت می شود و جامعه بزرگی از مشارکت کنندگان خارج از گوگل دارد. برخی از اجزای Bazel (مانند مخازن قوانین خاص تحت سازمان bazelbuild ) توسط اعضای جامعه رهبری، نگهداری و مدیریت می شوند. تیم Google Bazel پیشنهادهایی را برای افزودن مخازن متعلق به جامعه (مانند قوانین) به سازمان bazelbuild GitHub بررسی می کند.

نقش های مشارکت کننده

در اینجا خلاصه ای از نقش ها در پروژه Bazel، از جمله مسئولیت های آنها آمده است:

 • مالکان : تیم Google Bazel. مالکان مسئول هستند:
  • استراتژی، نگهداری و رهبری پروژه بازل.
  • ساخت و حفظ عملکرد اصلی Bazel.
  • انتصاب نگهبانان و تایید مخازن جدید.
 • Maintainers : تیم Google Bazel و کاربران تعیین شده GitHub. نگهبانان مسئول هستند:
  • ساخت و حفظ عملکرد اولیه مخزن آنها.
  • بررسی و تایید مشارکت در مناطق پایگاه کد بازل.
  • پشتیبانی از کاربران و مشارکت کنندگان با مدیریت به موقع و شفاف مسائل، بررسی روابط عمومی و مستندسازی.
  • انتشار، تست و همکاری با Bazel Owners.
 • مشارکت کنندگان : همه کاربرانی که کد یا مستندات را به پروژه Bazel کمک می کنند.
  • ایجاد روابط عمومی به خوبی نوشته شده برای کمک به پایگاه کد و مستندات Bazel.
  • استفاده از کانال های استاندارد، مانند مسائل GitHub، برای پیشنهاد تغییرات و گزارش مشکلات.

تبدیل شدن به یک نگهدارنده

مالکان Bazel ممکن است Maintainers را برای هدایت مناطق کاملاً تعریف شده کد، مانند مجموعه قوانین، منصوب کنند. مشارکت‌کنندگانی که سابقه مشارکت‌های مداوم و مسئولانه گذشته را دارند و در حال برنامه‌ریزی مشارکت‌های عمده در آینده هستند، می‌توانند به عنوان نگهدارنده واجد شرایط در نظر گرفته شوند.

سیاست مشارکت

پروژه بازل مشارکت‌های خارجی را می‌پذیرد. در اینجا خط‌مشی‌های مشارکت برای حوزه‌های کد تحت مدیریت Google و مدیریت انجمن آمده است.

 • صدور مجوز . همه نگهداری‌کنندگان و مشارکت‌کنندگان باید قرارداد مجوز مشارکت Google را امضا کنند.
 • مشارکت ها مالکان و نگهبانان باید تمام تلاش خود را برای پذیرش مشارکت های ارزشمند به کار گیرند. همه مشارکت ها باید عبارتند از:
  • خوب نوشته شده و به خوبی تست شده است
  • مورد بحث و تایید نگهبانان حوزه مربوطه کد. بحث‌ها و تأییدیه‌ها روی مسائل GitHub و در روابط عمومی GitHub انجام می‌شود. مشارکت های بزرگتر نیاز به بررسی طراحی دارند.
  • اگر قبلاً وجود نداشته باشد، به سیستم یکپارچه سازی پیوسته Bazel اضافه شده است.
  • قابل پشتیبانی و هماهنگ با جهت محصول Bazel
 • بررسی کد . همه تغییرات در تمام مخازن bazelbuild نیاز به بررسی دارند:
  • همه PR باید توسط مالک یا نگهدارنده تایید شود.
  • فقط مالکان و نگهدارنده ها می توانند PR ها را ادغام کنند.
 • سازگاری . در صورتی که این تغییر مستلزم تغییرات اساسی در سیستم‌های داخلی Google باشد، ممکن است لازم باشد مالکان PR را رد یا درخواست اصلاح کنند.
 • مستندات . در صورت لزوم، مشارکت های ویژگی باید شامل به روز رسانی اسناد باشد.

برای جزئیات بیشتر در مورد مشارکت در Bazel، به دستورالعمل های مشارکت ما مراجعه کنید.