جستجو در پایگاه کد

بررسی اجمالی محصولات

رابط جستجوی کد و مرور منبع Bazel یک ابزار مبتنی بر وب برای مرور مخازن کد منبع Bazel است. می توانید از این ویژگی ها برای پیمایش در بین مخازن، شاخه ها و فایل های مختلف استفاده کنید. همچنین می توانید تاریخچه، تفاوت ها و اطلاعات سرزنش را مشاهده کنید.

شروع شدن

برای دسترسی به جستجوی کد و رابط مرور منبع، https://source.bazel.build را در مرورگر وب خود باز کنید.

صفحه اصلی ظاهر می شود. این صفحه شامل اجزای زیر است:

 1. نوار ابزار Breadcrumb. این نوار ابزار مکان فعلی شما را در مخزن نمایش می دهد و به شما امکان می دهد به سرعت به مکان دیگری مانند مخزن دیگر یا مکان دیگری در یک مخزن مانند یک فایل، شاخه یا commit بروید.

 2. لیستی از مخازن که می توانید مرور کنید.

در بالای صفحه یک کادر جستجو وجود دارد. می توانید از این کادر برای جستجوی فایل ها و کدهای خاص استفاده کنید.

کار با مخازن

باز کردن یک مخزن

برای باز کردن یک مخزن، روی نام آن از صفحه اصلی کلیک کنید.

همچنین، می‌توانید از نوار ابزار Breadcrumb برای جستجوی یک مخزن خاص استفاده کنید. این نوار ابزار مکان فعلی شما را در مخزن نمایش می دهد و به شما امکان می دهد به سرعت به مکان دیگری مانند مخزن دیگر یا مکان دیگری در یک مخزن مانند یک فایل، شاخه یا commit بروید.

مخازن را تغییر دهید

برای جابجایی به یک مخزن دیگر، مخزن را از نوار ابزار Breadcrumb انتخاب کنید.

یک مخزن را در یک commit خاص مشاهده کنید

برای مشاهده یک مخزن در یک commit خاص:

 1. از نمای مخزن، فایل را انتخاب کنید.
 2. از نوار ابزار Breadcrumb، منوی Branch را باز کنید.
 3. در منوی فرعی که ظاهر می شود، روی Commit کلیک کنید.
 4. commitی را که می خواهید مشاهده کنید انتخاب کنید.

رابط اکنون مخزن را همانطور که در آن commit وجود داشت نشان می دهد.

یک شعبه باز کنید، commit یا تگ کنید

به طور پیش‌فرض، رابط جستجوی کد و مرور منبع، یک مخزن را به شعبه پیش‌فرض باز می‌کند. برای باز کردن یک شاخه دیگر، از نوار ابزار Breadcrumb، روی منوی Branch/Commit/Tag کلیک کنید. یک منوی فرعی باز می شود که به شما امکان می دهد با استفاده از نام شعبه، نام تگ یا از طریق کادر جستجو، یک شاخه را انتخاب کنید.

 • برای انتخاب شعبه با استفاده از نام شعبه، شعبه را انتخاب کرده و سپس روی نام شعبه کلیک کنید.
 • برای انتخاب شعبه با استفاده از نام تگ، Tag را انتخاب کرده و سپس روی نام تگ کلیک کنید.
 • برای انتخاب شعبه با استفاده از commit id، Commit را انتخاب کرده و سپس روی commit id کلیک کنید.
 • برای جستجوی یک شاخه، commit یا برچسب، مورد مربوطه را انتخاب کنید و یک عبارت جستجو را در کادر جستجو تایپ کنید.

کار با فایل ها

هنگامی که یک مخزن را از صفحه اصلی انتخاب می کنید، صفحه برای نمایش نمای آن مخزن تغییر می کند. اگر یک فایل README وجود داشته باشد، محتویات آن در صفحه فایل، واقع در سمت راست صفحه نمایش ظاهر می شود. در غیر این صورت، لیستی از فایل ها و پوشه های مخزن ظاهر می شود. در سمت چپ صفحه نمای درختی از فایل ها و پوشه های مخزن مشاهده می شود. شما می توانید از این درخت برای مرور و باز کردن فایل های خاص استفاده کنید.

توجه داشته باشید که وقتی در حال مشاهده یک مخزن هستید، نوار ابزار Breadcrumb اکنون دارای سه جزء است:

 • یک منوی Repository ، که از آن می توانید مخازن مختلف را انتخاب کنید
 • یک منوی Branch/Commit/Tag که از آن می توانید شاخه ها، برچسب ها یا commit های خاصی را انتخاب کنید.
 • یک کادر مسیر فایل ، که نام فایل یا پوشه فعلی و مسیر مربوط به آن را نشان می دهد

یک فایل باز کنید

با مراجعه به فهرست فایل و انتخاب آن می توانید یک فایل را باز کنید. نمای مخزن برای نشان دادن محتویات فایل در پنجره فایل و مکان آن در مخزن در قسمت درختی به روز می شود.

مشاهده تغییرات فایل

برای مشاهده تغییرات فایل:

 1. از نمای مخزن، فایل را انتخاب کنید.
 2. روی BLAME ، واقع در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید.

صفحه فایل به روز می شود تا نشان دهد چه کسی و چه زمانی در فایل تغییرات ایجاد کرده است.

مشاهده تاریخچه تغییرات

برای مشاهده تاریخچه تغییر یک فایل:

 1. از نمای مخزن، فایل را انتخاب کنید.
 2. روی تاریخچه ، واقع در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید. صفحه Change history ظاهر می شود که commit های این فایل را نشان می دهد.

مشاهده بررسی کد

برای بررسی کد Gerrit، می‌توانید ابزار را مستقیماً از قسمت Change History باز کنید.

برای مشاهده بررسی کد یک فایل:

 1. از نمای مخزن، فایل را انتخاب کنید.
 2. روی تاریخچه ، واقع در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید. صفحه Change History ظاهر می شود که commit های این فایل را نشان می دهد.
 3. ماوس را روی یک commit نگه دارید. یک دکمه More (سه نقطه عمودی) ظاهر می شود.
 4. روی دکمه More کلیک کنید.
 5. مشاهده بررسی کد را انتخاب کنید.

ابزار Gerrit Code Review در یک پنجره مرورگر جدید باز می شود.

یک فایل را در یک commit خاص باز کنید

برای باز کردن یک فایل در یک commit خاص:

 1. از نمای مخزن، فایل را انتخاب کنید.
 2. روی تاریخچه ، واقع در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید. صفحه Change History ظاهر می شود که commit های این فایل را نشان می دهد.
 3. ماوس را روی یک commit نگه دارید. یک دکمه VIEW ظاهر می شود.
 4. روی دکمه VIEW کلیک کنید.

یک فایل را با یک commit دیگر مقایسه کنید

برای مقایسه یک فایل در یک commit دیگر:

 1. از نمای مخزن، فایل را انتخاب کنید. برای مقایسه از دو commit مختلف، ابتدا فایل را در آن commit باز کنید.
 2. ماوس را روی یک commit نگه دارید. یک دکمه DIFF ظاهر می شود.
 3. روی دکمه DIFF کلیک کنید.

صفحه فایل برای نمایش مقایسه کنار هم بین دو فایل به روز می شود. قدیمی ترین از دو commit همیشه در سمت چپ است.

در قسمت Change History هر دو commit هایلایت می شوند و یک برچسب نشان می دهد که commit در سمت چپ یا راست نمایش داده می شود.

برای تغییر هر یک از فایل‌ها، نشانگر را روی commit در پنجره Change History نگه دارید. سپس، روی دکمه چپ یا راست کلیک کنید تا commit در سمت چپ یا راست تفاوت باز شود.

مرور مراجع متقابل

راه دیگر برای مرور مخازن منبع، استفاده از منابع متقابل است. این ارجاعات به صورت خودکار به عنوان پیوندهای درون یک فایل منبع مشخص ظاهر می شوند.

برای سهولت شناسایی ارجاعات متقابل، روی ارجاعات متقاطع که در گوشه سمت راست بالا قرار دارد کلیک کنید. این گزینه زیر تمام ارجاعات متقاطع در یک فایل را نشان می دهد.

توجه: اگر ارجاعات متقاطع خاکستری باشد، نشان می دهد که ارجاعات متقابل برای آن فایل موجود نیست.

روی یک مرجع متقاطع کلیک کنید تا پنجره Cross Reference باز شود. این صفحه شامل دو بخش است:

 • یک بخش Definition که فایل یا فایل هایی را که مرجع را تعریف می کنند فهرست می کند
 • یک بخش References که فایل هایی را که مرجع نیز در آنها ظاهر می شود فهرست می کند

هر دو بخش نام فایل و همچنین خط یا خطوطی که حاوی مرجع هستند را نمایش می دهند. برای باز کردن یک فایل از پنجره Cross Reference، روی ورودی شماره خط کلیک کنید. فایل در بخش جدیدی از پنجره ظاهر می شود و به شما این امکان را می دهد که به مرور فایل در حالی که فایل اصلی را در معرض دید نگاه دارید، ادامه دهید.

شما می توانید به مرور مراجع متقاطع با استفاده از صفحه مرجع متقاطع، همانطور که در بخش File می توانید ادامه دهید. وقتی این کار را انجام می‌دهید، صفحه یک دنباله پودر سوخاری را نشان می‌دهد که می‌توانید از آن برای پیمایش بین ارجاعات متقاطع مختلف استفاده کنید.

می‌توانید با استفاده از کادر جستجوی واقع در بالای صفحه، فایل‌ها یا قطعه‌های کد خاصی را جستجو کنید. جستجوها همیشه بر خلاف شاخه پیش فرض هستند.

همه جستجوها به طور پیش فرض از عبارات منظم RE2 استفاده می کنند. اگر نمی‌خواهید از عبارات منظم استفاده کنید، جستجوی خود را در دو گیومه ( " ) قرار دهید.

توجه: برای جستجوی سریع یک فایل خاص، یا یک بک اسلش در جلوی نقطه اضافه کنید، یا کل نام فایل را در گیومه قرار دهید.

foo\.java
"foo.java"

با استفاده از فیلترهای زیر می توانید جستجوی خود را اصلاح کنید.

فیلتر کنید گزینه های دیگر شرح مثال
زبان: زبان: مطابقت دقیق زبان فایل را انجام دهید. آزمون زبان: جاوا
فایل: مسیر فایل:
مسیر:
f:
مورد: بله حروف جستجو را حساس کنید. به طور پیش فرض، جستجوها به حروف بزرگ و کوچک حساس نیستند. مورد: بله سلام دنیا
کلاس: نام کلاس را جستجو کنید کلاس: کلاس اصلی
تابع: تابع: نام تابع را جستجو کنید. تابع: چاپ
- عبارت را از جستجو رد می کند. سلام دنیا
\ از کاراکترهای خاص مانند .، \ یا (.\(\)را اجرا کنید
"[مدت، اصطلاح]" یک جستجوی تحت اللفظی انجام دهید. "کلاس: اصلی"

پشتیبانی اضافی

برای گزارش یک مشکل، روی دکمه بازخورد که در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش داده می شود کلیک کنید و بازخورد خود را در فرم ارائه شده وارد کنید.