เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Bazel' ผ่านแนวคิดและส่วนขยายขั้นสูง

แนวคิด

ทําความเข้าใจแนวคิดต่างๆ เช่น กฎและมาโคร เพื่อขยายความสามารถของ Bazel'

กฎการเผยแพร่

แชร์กฎที่กําหนดเองไปยังโปรเจ็กต์หรือชุมชน Bazel

ออกแบบเอกสาร

เนื้อหาทางวิชาการหรือแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดขั้นสูงเกี่ยวกับ Bazel

API

เชื่อมต่อ Bazel กับไลบรารี API เหล่านี้