อย่าลืมนัดของเรา: BazelCon 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 ตุลาคมที่ Google ที่มิวนิก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เวอร์ชันของเอกสาร

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา

เอกสารในเว็บไซต์นี้แสดงข้อมูลล่าสุดใน Bazel เอกสารประกอบมีการอัปเดตใหม่ การเปิดตัวครั้งสําคัญที่รองรับแต่ละรายการจะมีสแนปชอตของเอกสารประกอบและข้อมูลอ้างอิงที่สอดคล้องกับวงจรการสนับสนุนเวอร์ชัน Bazel

ในตอนนี้ โปรดดูเอกสารประกอบสําหรับ Bazel เวอร์ชันเก่าที่ docs.bazel.build

ไปยังที่เก็บถาวร