เวอร์ชันของเอกสาร

เอกสารบนเว็บไซต์นี้เป็นฉบับล่าสุดของ Bazel ซึ่งจะมีการอัปเดตเอกสาร แต่ละรุ่นหลักที่รองรับจะมีสแนปชอตของเอกสารประกอบการเล่าเรื่องและการอ้างอิงที่ทําตามวงจรการสนับสนุนเวอร์ชัน Bazel

สําหรับตอนนี้ คุณสามารถดูเอกสารสําหรับ Bazel เวอร์ชันเก่าได้ที่ docs.bazel.build

ไปยังที่เก็บถาวร