เวอร์ชันเอกสาร

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา

เอกสารเริ่มต้นในเว็บไซต์นี้แสดงเวอร์ชันล่าสุดที่ HEAD รุ่นหลักและรุ่นรองที่รองรับแต่ละรายการจะมีภาพรวมของเอกสารประกอบการบรรยายและข้อมูลอ้างอิงตามวงจรการสนับสนุนเวอร์ชันของ Bazel

หากต้องการดูเอกสารประกอบสำหรับเวอร์ชัน Bazel ที่เสถียร ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลง "เอกสารที่มีเวอร์ชัน"

หากต้องการดูเอกสารประกอบสำหรับ Bazel เวอร์ชันเก่าก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โปรดไปที่ docs.bazel.build