อย่าลืมนัดของเรา: BazelCon 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 ตุลาคมที่ Google ที่มิวนิก ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สํารวจเอกสารประกอบของ Bazel เพื่อค้นหาบทแนะนําและคําแนะนําสําหรับผู้ใช้ทุกระดับ

ผลงาน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเวอร์ชันของ Bazel อ่านบันทึกประจํารุ่น และเรียกดูเอกสารเก่า

บทแนะนำ

ลองทําตามบทแนะนําเหล่านี้เพื่อลองใช้ Bazel ในด้านต่างๆ รอพบเป้าหมายเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

ย้ายข้อมูล

พร้อมที่จะย้ายโปรเจ็กต์ไปยัง Bazel แล้วหรือยัง คู่มือการย้ายข้อมูลของเราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ